Home

Swedish Collaboration on Digital Care Research

Welcome to our website. We are a group of researchers from Sweden, sharing an interest in digital care and how it is transforming healthcare delivery. We approach this topic from many different perspectives, and we hope to contribute to a stronger evidence base and knowledge around digital care. 

News

Studie från Lund om digifysisk vård publicerad

Studien från Lunds universitet jämför fysiska läkarbesök inom 2 veckor efter digitala- kontra fysiska läkarbesök för luftvägs- och urinvägsbesvär på Capios verksamheter i Skåne innan pandemin. Resultatet visar att fler patienter med digitala läkarbesök hade fysiska läkarbesök inom 48 timmar men att detta mest berodde på att digitala läkaren rekommenderat ytterligare uppföljning. Om man bortserContinue reading “Studie från Lund om digifysisk vård publicerad”

Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin 

Enheten för hälsoekonomi vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) har tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom primärvården i Region Stockholm före och under covid-19 pandemin.  Konsumtionsvolymer och diagnospanorama för digitala och fysiska besök i primärvården under covid-19-pandemin Konsumtion av digitala och fysiska besök i primärvården förContinue reading “Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin “

Get new content delivered directly to your inbox.