About us

Om nätverket

Svenska forskarnätverket för digital vård har som syfte att främja evidensbaserat kunskapsutbyte och forskning kring digitala vårdtjänster. Nätverket är öppet för forskare och doktorander aktiva  inom området digitala vårdtjänster på svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut. Nätverket välkomnar forskare från alla discipliner/verksamheter som kan bidra till att öka kunskapen om digitala vårdmöten. Nätverket initierades hösten 2019, under första verksamhetsåret 2020 genomförde vi seminarier & workshops som enbart var riktade till aktiva forskare. I november 2020 genomfördes en första ”öppen” webbkonferens då även andra personer med intresse av att ta del av forskningsresultat kunde delta. Detta föll väl ut och medfört att vi from februari 2021 arrangerar regelbundna lunchwebbinarier. Vi är dessutom aktiva medverkande på Vitaliskonferensen.

Medlemsskap

Medlemskap i nätverket kan ansökas av dig som är forskare/doktorand och planerar för, eller har pågående forskning inom ämnet. Ansökan om medlemskap skickas in via kontaktformuläret här på webben. Medlemskap är kostnadsfritt men innebär att du aktivt bidrar vid seminarier och andra forum för att utbyta erfarenheter och sprida aktuell kunskap relaterat till digitala vårdtjänster. Du har som medlem möjlighet att presentera dig på Nätverkets hemsida, instruktioner för hur detta går till får du när du blir medlem.

Bloggen

Medlemmar och särskilt inbjudna personer är välkomna att bidra till nätverkets blogg. Bloggen är ett forum där du kan bidra till en kunskapsbaserad debatt om digitala vårdtjänster. Via Bloggen kan du även tipsa om konferenser, seminarier, lediga positioner inom E-Hälsa, forskningsutlysningar etc. Blogginlägg bör skrivas i en tydlig och allmänt hållen stil där jargong och tekniska termer undviks så långt möjligt. Tonen i inlägget ska vara hövlig och respektfull. Nätverket förbehåller sig rätten att neka eller ta bort blogginlägg som kan uppfattas som stötande, kränkande eller på annat sätt inte uppfyller Nätverkets krav. Inlägg i Bloggen signeras med författarens namn och du som skribent/bloggare är personligt ansvariga för den publicerade texten.

Om du är intresserad av att bidra till bloggen kontaktar du oss via kontaktformuläret så hör vi av oss!

%d bloggers like this: