Researchers

This interdisciplinary research network consists of researchers from all over Sweden with a common interest in the current transformation of healthcare through digital care solutions 

The board

Felicia Gabrielsson Järhult

Felicia Gabrielsson-Järhult, PhD student, University lecturer,
The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
School of Health and Welfare
Jönköping University
– Patient, user involvement, co-production,
– Digital care

Maria Hägglund

Maria Hägglund, Associate Professor in Health Informatics
Uppsala MedTech Science & Innovation, Uppsala Universitet
– Usability, Participatory Design, Evaluations
– Patient Empowerment and Patient-Driven Innovation
– Work environment and Implementation of eHealth
Research Projects: PACESS, ePrIm, Intervjustudie med läkare och psykologer om digitala vårdmöten

Isabella Scandurra

Isabella Scandurra, Assistant Professor in Health Informatics
Örebro University School of Business, Centre for empirical research on information systems (CERIS)
– Usability & User Experience (UX), Participatory/Co-Design & Service Design in Health,
– Patient Empowerment and Patient-Driven Innovation – Evaluations of eHealth benefit, usability and work environment
– Implementation and use of eHealth services, such as digital care meetings
Research Projects: NORDeHEALTHPACESS,  Utveckling av utvärderingsmetoder för ökad eHealth Usability och effektivare vård (UUU) för FVIS/Sussa Samverkan, DigitCaRe (Digital Cancer Rehabilitation)

Evalill Nilsson

Evalill Nilsson, PhD, MD, Chairperson of the eHealth Institute, Linnaeus University
-Evaluation and implementation of eHealth in general
-Digital encounters/e-consultations in healthcare

Björn Ekman, PhD, Associate Professor
Department of Clinical Sciences, Malmö, Lund University
– Economic analysis of digital care,
– Economic costs of informal care,
– Health systems analysis.
Research projects: Analysis of digital primary care; Economic evaluation of e-health applications; Hospital performance contracting; Informal care in Sweden.

Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia, MD PhD eMBA
Department of Clinical Research and Education at Sodersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet
Current General Manager Sweden at Mindler.se,
Former Director of research and education at KRY
– eHealth or remote healthcare services
– Quantitative and qualitative methods
– Evaluation of the impact on different levels including national and health economics
– Aspects of equality, efficiency and sustainability related to remote services and compared to traditional
Research project: Utvärdering av det audiovisuella (s k digitala) vårdmötet ur olika perspektiv, dvs patientens, professionens samt nationalekonomiska beräkningar

Gunnar Klein, Örebro University

Members

Irene Muli

Irene Muli, PhD Student in implementation Science at the Department of Women’s and Children’s Health and Medtech Science and Innovation, Uppsala University

Lina Maria Ellegård

Lina Maria Ellegård, PhD
Department of Economics, Lund University
– Patient behavior
– Substitution effects
– Costs
Research projects: Downstream effects of digital doctors (funded by Handelsbankens Forskningsstiftelser and Forte)

Hanna Fernemark

Hanna Fernemark, resident physician general medicine, Region Östergötland, PhD student, Faculty of medicine, Linköpings universitet
Digital consultations with physicians in primary care and working conditions,
– Changes in primary care
Research projects: Interview study with physicians with experience of digital consultation and their experience thereof. 

Nadia Davoody

Nadia Davoody, Assistant Professor in Health Informatics
Health Informatics Centre, Karolinska Institutet
– User-centered design
– Evaluations in health informatics
– Improving patient self-care and teamwork in healthcare using ICT
Research projects: Intervjustudie med läkare, sjuksköterskor och patienter om digitala vårdmöten

Gustav Kjellsson

Gustav Kjellsson, PhD
Department of Economics, University of Gothenburg
– Organisation of health care
– health care markets
– reimbursement system
– patient choice and patients care seeking behavior
Research projects: Expensive advice on your digital device? Downstream effects of digital doctors in primary health care.  (Är goda råd dyra? Kausal analys av nätläkares effekter på användandet av andra vårdtjänster) FORTE/Handelsbanken

Mirjam Ekstedt

Mirjam Ekstedt, professor in caring sciences
Linnaeus University, Department of health and caring sciences
– Distant monitoring and self-management support
– Digital readiness and implementation of eHealth
– Collaborative care and Resilient healthcare systems
Best practice in care continuity and safety at home
ePATH- Patient Participation in Treatment at Home
(Aktiv patientmedverkan med hjälp av ett ehälsostöd i cancervårdens övergångar)

Cecilia Fagerström

Cecilia Fagerström, Professor in caring sciences
Linnaeus university, Department of health and caring sciences
– E-health and decision support system
– Self-care management and patient involvement
– User-Innovation
Research projects: PePP – personalized self-care planning in individuals with hard to heal ulcers, Dermicus wound – Digital consultation in wound care and Best practice for continuity of Care.

Veronica Milos Nymberg

Veronica Milos Nymberg, M.D., PhD, General Practitioner
Lund University, Department of clinical sciences and Center for primary care research Malmö
– E-health Interventions, Digital triage,
– Monitoring av chonic diseases with digital tools,
– Health care consumption,
– Patients and staff’s attitudes towards e-health,
– Work environment.
Projects: Tri-CHIP, PUSH-Me, CoDeAc, DOCC-APP, Fokusgrupper med personal om digital triage.
Veronica.milos_nymberg@med.lu.se

Rebecka Pestoff

Rebecka Pestoff, doktorand, adjungerad adjunkt och certifierad genetisk vägledare
Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet
Klinisk genetik regionmottagning, Linköpings universitetssjukhus
– Distansbesök,
– Implementering hälso- och sjukvård
– Genetisk vägledning
Doktorandprojekt:  Conditions for telegenetic counselling in Sweden

Linda Richter Sundberg

Linda Richter Sundberg, Researcher Implementation science/Health psychology
Department for Epidemiology and Global Health, Umeå University
– Innovation science and service design
– Implementation of evidence based practice
– Knowledge governance
– Youth mental health
– Behavior change and health promotion
Research Projects: Levnadsvaneförändringar med hjälp skräddarsydd, anpassningsbar och riskmedveten digital coachning – STAR-C 

Maarit Wirkkala

Maarit Wirkkala, senior consultant Child- and Adolescent Psychiatry, Region Gävleborg. PhD student, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, University of Gävle
Doctoral thesis project: Digital care processes in health care, a study of health care consumption, quality of care, work environment and well-being

Maria Brovall

Maria Brovall, RN, Associate Professor in caring sciences Jönköping University, Department of Nursing, School of Health and Welfare.
– User- Innovation
– Quantitative and qualitative methods
– co-production, patient centeredness, involvement Digital care Research projects: Digi Do- a digital information tool (VR and mobile application) to prepare before and during radiotherapy. Digi Do Gat- a digital tool (sensors and application) to be able to practice the right breathing technique before radiation treatment for left-sided breast cancer.

Cecilia Dahlgren

Cecilia Dahlgren, PhD student in Health Economics, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics Karolinska Institutet
– Determinants for use of telemedicine
– Impact on the overall healthcare consumption
– Telemedicine use during the covid-19 pandemic
Research project: Digital health care visits – distribution, content and effects | Karolinska Institutet (ki.se)

Artin Entezarjou, M.D., Family Medicine Resident, PhD candidate at Lund University, Department of clinical sciences and Center for primary care research Malmö.
– Artificial intelligence and clinical automation.
-Antibiotic prescription, triage decisions,
-follow-up care after digital consultation.
-Staff experience of digitalisation
http://www.drartin.se

Gudbjörg Erlingsdottir
Forskar om digitalisering inom hälsa vård och välfärd. Koordinator av samverkansinitiativet eHealth@LU

Susanne Frennert
Forskare kring hur arbetsmiljön på vårdcentraler påverkas av införandet av digitala plattformar

Eva Arvidsson
Futurum, Jönköping Academy

Beata Borgström Bolmsjö
Lund University, Centrum för Primärvårdsforskning

Susanna Calling
Lund University, Centrum för Primärvårdsforskning

Cecilia Dahlgren
Karolinska Institutet

Helena Hvitfeldt
Karolinska Institutet, Tiohundra

Peter Kjäll
RISE

Anna Kristensson Ekwall
Lund University

Per Nilsen
Linköping University

Lena Nordeman
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Ida Seing
Linköping University

Malin Sjöström, Distriktsläkare, Östersund
Region Jämtland

Emelie Strannberg
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet

Moa Wolff
Lund University, Centrum för Primärvårdsforskning

Anna Åkerberg
Mälardalens Högskola

 

%d bloggers like this: