Publications

Here we will gather useful resources that we believe are worth sharing, both work that the participating researchers have been involved in, and that of others.

Research publications

Eldh A, Sverker A, Bendtsen P, Nilsson E
Health Care Professionals’ Experience of a Digital Tool for Patient Exchange, Anamnesis, and Triage in Primary Care: Qualitative Study
JMIR Hum Factors 2020;7(4):e21698

Hanna Fernemark, Janna Skagerström, Ida Seing, Carin Ericsson, Per Nilsen. Digital consultations in Swedish primary health care: a qualitative study of physicians’ job control, demand and support, BMJ Family Practice, 2020.

Milos Nymberg V, Borgström Bolmsjö B, Wolff M, Calling S, Gerward S, Sandberg M: ‘Having to learn this so late in our lives…- Swedish elderly patients’ beliefs, experiences, attitudes and expectations of e-health in primary health care.  Scand J Prim Health Care 2019 March 2019, 41-52

Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson 2019 Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral Läkartidningen  116:FSWP

Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson 2019 Vi finner inte mycket nytt av substans i kritiken av vår studie Läkartidningen. 2019;116:FWE6

Workshops and event materials

Material från lunchwebbinarium 13 nov 2020.

Debate articles and popular science publications

Nätverket efterfrågar en uppskalning av den digitala vården i pandemin: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/20/skala-upp-den-befintliga-digitala-varden-i-sverige/

Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson 2020 Nätvård tycks inte avlasta traditionell primärvård Utposten Nr. 1/2020

Books and book chapters

Guidelines and recommendations

Reports

Felicia Gabrielsson-Järhult, Kristina Areskoug-Josefsson, Peter Kammerlind: Digitala vårdmöten med läkare – Rapport av kvantitativ och kvalitativ studie (2019)

%d bloggers like this: