Digitalisering i glesbygd: Lunchwebbinarium 16/4 kl. 12:15 -13.00

Näst på tur i vår serie av lunchwebbinarium är Anette Edin-Liljegren som kommer att prata om ”Digitalisering för god och nära vård i glesbygd”.  Anette Edin-Liljegren är forskningssamordnare/forskare/handledare vid Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC), FoU-staben, Region Västerbotten och FOU-chef för närsjukvårdsområdet i södra Lappland. Hon är också adjungerad lektor vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet och anknuten forskare till LIME, innovativ vård vid Karolinska Institutet.

” För närvarande införs ett antal digitala verktyg och metoder i vården men sällan på vetenskaplig grund vilket kan äventyra patientsäkerheten. På GMC bedriver vi forskning och utveckling där vi inhämtar olika perspektiv från brukare/patienter/individer och personal för en personcentrerad vård av god kvalitet, vilket också inkluderar den samiska befolkningen” skriver Anette Edin-Liljegren

Anmäl dig här så skickar vi en länk till Zoom-mötet några dagar innan webbinariet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: