Studie från Lund om digifysisk vård publicerad

Studien från Lunds universitet jämför fysiska läkarbesök inom 2 veckor efter digitala- kontra fysiska läkarbesök för luftvägs- och urinvägsbesvär på Capios verksamheter i Skåne innan pandemin. Resultatet visar att fler patienter med digitala läkarbesök hade fysiska läkarbesök inom 48 timmar men att detta mest berodde på att digitala läkaren rekommenderat ytterligare uppföljning. Om man bortserContinue reading “Studie från Lund om digifysisk vård publicerad”

Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin 

Enheten för hälsoekonomi vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) har tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom primärvården i Region Stockholm före och under covid-19 pandemin.  Konsumtionsvolymer och diagnospanorama för digitala och fysiska besök i primärvården under covid-19-pandemin Konsumtion av digitala och fysiska besök i primärvården förContinue reading “Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin “

Ny publikation om pandemins påverkan

Nu finns en ny spännande publikation om hur Covid-19 pandemin har påverkat svensk primärvård – flera forskare från nätverket finns med i författarlistan! Ekman, B, Arvidsson, A, Thulesius, H, Wilkens, J och Cronberg, O (2021) Impact of the Covid-19 pandemic on primary care utilization: evidence from Sweden using national register data, BMC Research Notes, 14:424.Continue reading “Ny publikation om pandemins påverkan”

 Forskarkonferensen: preliminär program & anmälan

Nu finns programmet för konferensen! Vi kör ett förmiddagspass med 4 presentationer 9-12, en lunchpaus, och sen ytterligare 2 presentationer efter lunch 13-15. Vi har lagt in gott om tid för diskussion och dialog, så ladda upp med massor av frågor! Anmäl dig här Tid Författare Titel 09.00-09.10 Introduktion och välkomna 09.10-09.50 Veronica Milos NymbergContinue reading ” Forskarkonferensen: preliminär program & anmälan”

Förlängd deadline för att skicka in Abstracts till årets forskarkonferens

Det svenska forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den andra nationella forskningskonferensen om digital vård den 12:e november 2021. Både genomförda och planerade studier är välkomna att presenteras vid konferensen. Deadline för att skicka in Abstrakts har nu förlängts till 19:e oktober.   Abstract får vara högst 250Continue reading “Förlängd deadline för att skicka in Abstracts till årets forskarkonferens”

Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens!

Det nationella forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den andra nationella forskningskonferensen om digital vård den 12:e november 2021. Konferensen kommer att hållas digitalt. Konferensen riktar sig till aktiva forskare vid svenska universitet och högskolor som bedriver forskning om digital vård. Nätverket ser särskilt att doktorander presenterar sinaContinue reading “Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens!”