Inspelade föredrag från Vitalis 2022

Nu finns föredrag från forskarnätverket session ”Digitala vårdmöten – forskning i Sverige & Abroad” publikt tillgängliga via Vitalis plattform, utan krav på registrering eller inloggning. Du hittar de inspelade föredragen här: https://invitepeople.com/public/events/22843/seminars?seminar_category=4142 Innehållet är fritt tillgängligt till årsskiftet!

Call for Abstracts; Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens

Det nationella forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den tredje nationella forskningskonferensen om digital vård den 11:e november 2022. Konferensen kommer att hållas digi-fysisk i Uppsala (fysisk närvaro önskvärd). Konferensen riktar sig till aktiva forskare vid svenska universitet och högskolor som bedriver forskning om digital vård. Nätverket serContinue reading “Call for Abstracts; Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens”

Medicinteknikdagarna 2022

4-6 oktober organiseras de årliga Medicinteknikdagarna, i år hålls de i Luleå! Deadline för att skicka in ett abstract är 17 juni. I år kommer det att finnas flera sessioner som är av intresse för nätverket; digital vård, vård och omsorg på distans, patientcentrerad diagnostik och mycket mer! Så passa på att skicka in ettContinue reading “Medicinteknikdagarna 2022”

Ny artikel (pre-print) om digitalisering av svensk hälso- och sjukvård

Ny artikel (pre-print) sammanfattar resultaten av en intervjustudie som genomfördes förra året och som forskare i nätverket deltog i. I studien ställs frågor kring tekniska, regleringsmässiga och patientsäkerhetsmässiga aspekter på digitalisering av sjukvården. Det är aspekter som författarna tror är relevanta för att lyckas i den digitala omställningen av vården som just nu pågår. ArtikelnContinue reading “Ny artikel (pre-print) om digitalisering av svensk hälso- och sjukvård”

Vitalis 2022 Teaser

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Sessionen heter ”Digitala vårdmöten – forskning i Sverige & Abroad” och är på torsdag 19/5 kl.10:30 – 14:30. Se den officiella teasern av Felicia och Nasim här! Efter sessionen öppnar forskarnätverket upp för en nätverksträff, samma lokal som sessionen. Vill du varaContinue reading “Vitalis 2022 Teaser”

Vitalis 2022 vår session & nätverksträff

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Vår session heter i år ”Digitala vårdmöten – forskning i Sverige & Abroad” och är på torsdag 19/5 kl.10:30 – 14:30. Under sessionen kommer olika talare att presentera sin senaste forskning kring digitala vårdmöten, resultat, pågående studierContinue reading “Vitalis 2022 vår session & nätverksträff”

Disputation Artin Entezarjou 8/4

Välkomna att delta på plats i Malmö på Lund University eller digitalt på Zoom (OBS fel Zoomlänk har skickats ut tidigare, nya länken som gäller är: https://lu-se.zoom.us/j/62930741051) fredagen den 8:e april kl 9.00.  Studierna om “den digitala vårdkedjan” har kortfattat kommit fram till följande:1. Människor är inte överens om hur de ska bedöma digitala symtomformulär från patienter och därför kan dettaContinue reading “Disputation Artin Entezarjou 8/4”

CALL to TALK : Vitalis-presentation i forskarnätverket DigitalCareResearch’s session

Likt tidigare år har Svenska forskarnätverket för digital vård en egen session på Vitalis (17-19/5). Vi vill gärna presentera den senaste forskningen kring kommunikationen som sker digitalt mellan patienter och vårdprofessioner. Du som har nya resultat, eller annan forskning du vill berätta om, inom ramen för Digitala vårdmöten* – forskning i Sverige & Abroad. SkickaContinue reading “CALL to TALK : Vitalis-presentation i forskarnätverket DigitalCareResearch’s session”

Studie från Lund om digifysisk vård publicerad

Studien från Lunds universitet jämför fysiska läkarbesök inom 2 veckor efter digitala- kontra fysiska läkarbesök för luftvägs- och urinvägsbesvär på Capios verksamheter i Skåne innan pandemin. Resultatet visar att fler patienter med digitala läkarbesök hade fysiska läkarbesök inom 48 timmar men att detta mest berodde på att digitala läkaren rekommenderat ytterligare uppföljning. Om man bortserContinue reading “Studie från Lund om digifysisk vård publicerad”

Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin 

Enheten för hälsoekonomi vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) har tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom primärvården i Region Stockholm före och under covid-19 pandemin.  Konsumtionsvolymer och diagnospanorama för digitala och fysiska besök i primärvården under covid-19-pandemin Konsumtion av digitala och fysiska besök i primärvården förContinue reading “Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin “