Lunchwebbinarium 21/10: DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO

Forskarnätverket bjuder in till ett lunchwebbinarium med Anette Edin-Liljegren forskningssamordnare/forskare/handledare vid Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC). Anette kommer att berätta om några preliminära resultat från pilotprojektet ”DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO” . I pilotprojektet ansvarade en läkare på distans för den ordinarie vården av patienterna boende på SÄBO, i syfte att skapa en bättre kontinuitet. Projektet genomfördes iContinue reading “Lunchwebbinarium 21/10: DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO”

‘Journalen 10 år’ i Uppsala

Vi vill gärna tipsa om en 2-dagars vetenskaplig konferens som organiseras av forskare från DOME-nätverket och forskningsprojektet NORDeHEALTH i Uppsala 9-10 november. 2022 marks the 10th anniversary of the eHealth service “Journalen” in Sweden. We are organizing a conference in Uppsala to celebrate Journalens´ landmark of engaging more than 6 million Swedes as they accessContinue reading “‘Journalen 10 år’ i Uppsala”

Inställd: Årets forskarkonferens

Tyvärr behöver vi meddela att den tredje nationella forskningskonferensen om digital vård den 11:e november är inställd. Istället planerar forskarnätverket åtminstone ett webbinarium och uppstart av en Journal club i höst. Ytterligare information om kommande webbinarium publiceras inom kort. Vi vill också tipsa om en konferens som äger rum i Uppsala 9-10 november med fokus påContinue reading “Inställd: Årets forskarkonferens”

Forskarnätverket för digital vård startar Journal Club

Du som vill ha draghjälp hålla dig uppdaterad om aktuell forskning inom fältet digital vård är välkommen till en seminarieserie som vi inleder lunch tid 12.15- 13.00, fredagen 7/10 (Online). Formen för denna Journal Club, val av vad vi ska läsa och hur ofta vi ska ses beslutar vi tillsammans. Är du intresserad anmäl digContinue reading “Forskarnätverket för digital vård startar Journal Club”

Inspelade föredrag från Vitalis 2022

Nu finns föredrag från forskarnätverket session ”Digitala vårdmöten – forskning i Sverige & Abroad” publikt tillgängliga via Vitalis plattform, utan krav på registrering eller inloggning. Du hittar de inspelade föredragen här: https://invitepeople.com/public/events/22843/seminars?seminar_category=4142 Innehållet är fritt tillgängligt till årsskiftet!

Call for Abstracts; Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens

Det nationella forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den tredje nationella forskningskonferensen om digital vård den 11:e november 2022. Konferensen kommer att hållas digi-fysisk i Uppsala (fysisk närvaro önskvärd). Konferensen riktar sig till aktiva forskare vid svenska universitet och högskolor som bedriver forskning om digital vård. Nätverket serContinue reading “Call for Abstracts; Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens”

Medicinteknikdagarna 2022

4-6 oktober organiseras de årliga Medicinteknikdagarna, i år hålls de i Luleå! Deadline för att skicka in ett abstract är 17 juni. I år kommer det att finnas flera sessioner som är av intresse för nätverket; digital vård, vård och omsorg på distans, patientcentrerad diagnostik och mycket mer! Så passa på att skicka in ettContinue reading “Medicinteknikdagarna 2022”

Ny artikel (pre-print) om digitalisering av svensk hälso- och sjukvård

Ny artikel (pre-print) sammanfattar resultaten av en intervjustudie som genomfördes förra året och som forskare i nätverket deltog i. I studien ställs frågor kring tekniska, regleringsmässiga och patientsäkerhetsmässiga aspekter på digitalisering av sjukvården. Det är aspekter som författarna tror är relevanta för att lyckas i den digitala omställningen av vården som just nu pågår. ArtikelnContinue reading “Ny artikel (pre-print) om digitalisering av svensk hälso- och sjukvård”

Vitalis 2022 Teaser

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Sessionen heter ”Digitala vårdmöten – forskning i Sverige & Abroad” och är på torsdag 19/5 kl.10:30 – 14:30. Se den officiella teasern av Felicia och Nasim här! Efter sessionen öppnar forskarnätverket upp för en nätverksträff, samma lokal som sessionen. Vill du varaContinue reading “Vitalis 2022 Teaser”

Vitalis 2022 vår session & nätverksträff

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Vår session heter i år ”Digitala vårdmöten – forskning i Sverige & Abroad” och är på torsdag 19/5 kl.10:30 – 14:30. Under sessionen kommer olika talare att presentera sin senaste forskning kring digitala vårdmöten, resultat, pågående studierContinue reading “Vitalis 2022 vår session & nätverksträff”