Ny artikel (pre-print) om digitalisering av svensk hälso- och sjukvård

Ny artikel (pre-print) sammanfattar resultaten av en intervjustudie som genomfördes förra året och som forskare i nätverket deltog i. I studien ställs frågor kring tekniska, regleringsmässiga och patientsäkerhetsmässiga aspekter på digitalisering av sjukvården. Det är aspekter som författarna tror är relevanta för att lyckas i den digitala omställningen av vården som just nu pågår. Artikeln sammanfattar de viktigaste resultaten av studien och författarna arbetar nu vidare med materialet för en djupare analys.

Ekman B, Thulesius H, Wilkens J, Arvidsson E Digitalization of health care: findings from key informant interviews in Sweden on technical, regulatory, and patient safety aspects JMIR Preprints. 15/04/2022:38746

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: