Call for Abstracts; Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens

Det nationella forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den tredje nationella forskningskonferensen om digital vård den 11:e november 2022. Konferensen kommer att hållas digi-fysisk i Uppsala (fysisk närvaro önskvärd). Konferensen riktar sig till aktiva forskare vid svenska universitet och högskolor som bedriver forskning om digital vård. Nätverket ser särskilt att doktorander presenterar sina studier vid konferensen. Både genomförda och planerade studier är välkomna att presenteras vid konferensen.

Abstract får vara högst 250 ord och ska innehålla information om studiens Syfte, Data, Metoder och Resultat (om sådana erhållits). Skicka ditt Abstract till: info@digitalcareresearch.se  senast den 7:e oktober 2022. Ange ’Konferens 2022’ i ämnesraden.

Ytterligare information om konferensen publiceras inom kort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: