CALL to TALK: Vitalis 2023 (Förlängd deadline)

Ny deadline: Mån 30 jan 2023 kl. 12

Likt tidigare år har Svenska forskarnätverket för digital vård en egen session på Vitalis 

Vi vill gärna presentera den senaste forskningen kring kommunikationen som sker digitalt mellan patienter och vårdprofessioner. Du som har nya resultat, eller annan forskning du vill berätta om, inom ramen för Digitala vårdmöten* – forskning i Sverige & Abroad.

  • Skicka in titel
  • en kort beskrivning på svenska (motsvarande den för Vitalis konferenssystem)
  • namn, din titel/full adress + kort bio

Till: info@digitalcareresearch.se

[* Def: Digitala vårdmöten i form av möten där både patient och profession deltar, med hjälp av chatt, video eller webbportal, avseende konsultation, behandling, rehabilitering eller uppföljning; Måste inkludera samtal i någon form, Ej enbart prevention/promotion (tex m-hälsa)]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: