Lunchwebbinarium Videokonsultasjoner i Norge 19 mars

Nu finns materialet från vårt lunchwebbinarium med Eli Kristiansen, Tor Magne Johansen och Børge Lønnebakke Norberg, den 19:e mars tillgängligt. Här finns själva ppt-presentationen som en pdf.  Du hittar den inspelade föreläsningen här: Lunchwebbinarium Videokonsulta… – Medfarm Play – Uppsala universitet

Presentation från lunchwebbinarium 19 feb

Nu finns materialet från vårt lunchwebbinarium med Åsa Cajander den 19:e februari tillgängligt. Här hittar du Åsas presentation som en pdf: Vi spelade också in själva föreläsningen, så om du vill höra Åsa berätta om studien så kan du göra det i lugn och ro! Du hittar den inspelade föreläsningen här.

Intervjustudie om chatt-service

En forskargrupp vid Linköpings universitet har studerat införandet av en chatt-service inom primärvården i Region Östergötland. Tre intervjustudier har genomförts, varav den första precis publicerats i JMIR Human Factors. Det är en intervjustudie med 21 läkare, sjuksköterskor och administratörer på fem olika vårdcentraler. Chattverktyget upplevdes vara enkelt men samtidigt komplext att använda; införandet var mycketContinue reading “Intervjustudie om chatt-service”

Universitetslektor i eHälsa

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar-Växjö söker (minst) en universitetslektor i eHälsa. Placeringsort Kalmar, eller möjligen Växjö, med goda möjligheter att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan. Digitala vårdmöten är ett av de områden där eHälsoinstitutet bedriver forskning (andra är tex m-hälsa och läkemedelsinformatik), men tjänsten vänder sig till alla som vill undervisa och forskaContinue reading “Universitetslektor i eHälsa”

Intervjustudie med digitalt verksamma läkare

Nu finns en ny studie publicerad i BMC Family Practice från några av forskarna i nätverket! Hanna Fernemark, Janna Skagerström, Ida Seing, Carin Ericsson, Per Nilsen. Digital consultations in Swedish primary health care: a qualitative study of physicians’ job control, demand and support, BMJ Family Practice, 2020. Denna studie visar att digitalt verksamma läkare uppleverContinue reading “Intervjustudie med digitalt verksamma läkare”

Program online lunchwebbinarium 13 nov

Webbinariet genomförs via Zoom kl 12.00 ca 14.00 och är öppet för alla intresserade av aktuell forskning inom området. Anmäl dig här! Länk skickas till din e-post via Zoom efter anmälan Kontaktväg för ev frågor eller om du behöver tekniksupport. Felicia Gabrielsson-Järhult gafe@ju.se Jönköping Academy, Jönköping University, mobil 072-5241060

Rapport från Vårdanalys

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har släppt en rapport som utforskar digitala vårdbesök ur tre perspektiv; befolkningens, patienternas, och vårdpersonalens. Man har både studerat befintlig litteratur, data kring användning och samlat in egna uppgifter via enkäter och gruppintervjuer. Precis som vi konstaterar de att mer forskning behövs! https://www.vardanalys.se/rapporter/tre-perspektiv-pa-digitala-vardbesok/

13 november 2020: Kort online-konferens med fokus på digitala vårdmöten!

13:e november 2020 planerar nätverket en kort online-konferens kl 12.00-14.00 med fokus på forskning kring digitala vårdmöten. Konferensen sker helt online och är gratis! Anmälan krävs dock – anmäl dig här! Länk till konferensen skickas ut till alla som anmält sig några dagar innan konferensen.