Rapport från Vårdanalys

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har släppt en rapport som utforskar digitala vårdbesök ur tre perspektiv; befolkningens, patienternas, och vårdpersonalens. Man har både studerat befintlig litteratur, data kring användning och samlat in egna uppgifter via enkäter och gruppintervjuer. Precis som vi konstaterar de att mer forskning behövs!

https://www.vardanalys.se/rapporter/tre-perspektiv-pa-digitala-vardbesok/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: