Intervjustudie med digitalt verksamma läkare

Nu finns en ny studie publicerad i BMC Family Practice från några av forskarna i nätverket!

Hanna Fernemark, Janna Skagerström, Ida Seing, Carin Ericsson, Per Nilsen. Digital consultations in Swedish primary health care: a qualitative study of physicians’ job control, demand and support, BMJ Family Practice, 2020.

Denna studie visar att digitalt verksamma läkare upplever arbetet som mycket flexibelt och att man har stor autonomi samt rimlig till låg arbetsbelastning. Enligt deltagarna är det inte rimligt att arbeta heltid med digital verksamhet om man ska kunna upprätthålla och utveckla sin medicinska kompetens.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: