Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens!

Det nationella forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den andra nationella forskningskonferensen om digital vård den 12:e november 2021. Konferensen kommer att hållas digitalt. Konferensen riktar sig till aktiva forskare vid svenska universitet och högskolor som bedriver forskning om digital vård. Nätverket ser särskilt att doktorander presenterar sina studier vid konferensen. Både genomförda och planerade studier är välkomna att presenteras vid konferensen.

Abstract får vara högst 250 ord och ska innehålla information om studiens Syfte, Data, Metoder och Resultat (om sådana erhållits). Skicka ditt Abstract till: info@digitalcareresearch.se  senast den 10:e oktober 2021. Ange ’Konferens 2021’ i ämnesraden.

Ytterligare information om konferensen publiceras inom kort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: