Förlängd deadline för att skicka in Abstracts till årets forskarkonferens

Det svenska forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den andra nationella forskningskonferensen om digital vård den 12:e november 2021. Både genomförda och planerade studier är välkomna att presenteras vid konferensen. Deadline för att skicka in Abstrakts har nu förlängts till 19:e oktober.  

Abstract får vara högst 250 ord och ska innehålla information om studiens Syfte, Data, Metoder och Resultat (om sådana erhållits). Skicka ditt Abstract till: info@digitalcareresearch.se Ange ’Konferens 2021’ i ämnesraden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: