Disputation Artin Entezarjou 8/4

Välkomna att delta på plats i Malmö på Lund University eller digitalt på Zoom (OBS fel Zoomlänk har skickats ut tidigare, nya länken som gäller är: https://lu-se.zoom.us/j/62930741051fredagen den 8:e april kl 9.00. 

Studierna om “den digitala vårdkedjan” har kortfattat kommit fram till följande:
1. Människor är inte överens om hur de ska bedöma digitala symtomformulär från patienter och därför kan detta inte heller enkelt automatiseras med AI.

2. Läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler upplever både fördelar och nackdelar med chattbaserad kommunikation och måste anpassa sig på flera sätt till “det digitala filtret”.

3. Läkare som jobbade med chattbaserade digitala läkarbesök för halsont, urinvägsbesvär och luftvägssymtom förskrev inte mer antibiotika än läkare som jobbade på fysiska vårdcentraler.

4. Patienter som haft chattbaserade digitala läkarbesök för luftvägssymtom eller urinvägssymtom söker främst mer fysisk vård på uppmaning av den digitala doktorn, men söker annars inte mer fysisk vård inom 2 veckor jämfört med patienter som haft ett fysiskt vårdcentralsbesök.

Diskussionen kommer bli givande med bred kompetens bland opponent Professor Ronny Gunnarsson (allmänmedicin, Göteborgs universitet), samt betygsnämnd med Maria Hägglund (Uppsala universitet, hälsoinformatik och implementeringsforskning), Patrick Bergman (Linneuniversitetet, eHälsa), Malin Inghammar (Lunds universitet, infektionsmedicin). See translation

4 thoughts on “Disputation Artin Entezarjou 8/4

 1. Ingen av länkarna till Zoom fungerar tyvärr.

  Lina Ärlebrant
  Projektkoordinator

  Region Västerbotten
  Glesbygdsmedicinskt Centrum
  076-367 01 65
  lina.arlebrant@regionvasterbotten.se
  Postadress: 923 31 Storuman
  Besöksadress: Stationsgatan 3, 923 31 Storuman
  Så hanterar vi dina personuppgifter:
  http://www.regionvasterbotten.se/gdpr

  Vår vision: Från fjäll till kust skapar vi gemensamt
  en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

  Från: Swedish Collaboration on Digital Care Research
  Skickat: den 5 april 2022 11:15
  Till: Lina Ärlebrant
  Ämne: [New post] Disputation Artin Entezarjou 8/4

  irenemuli posted: ” Välkomna att delta på plats i Malmö på Lund University eller digitalt på Zoom (https://lnkd.in/e9jNMwDy) fredagen den 8:e april kl 9.00. Studierna om “den digitala vårdkedjan” har kortfattat kommit fram till följande:1. Människor är inte överens om h”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: