Vitalis 2022 vår session & nätverksträff

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Vår session heter i år ”Digitala vårdmöten – forskning i Sverige & Abroad” och är på torsdag 19/5 kl.10:30 – 14:30. Under sessionen kommer olika talare att presentera sin senaste forskning kring digitala vårdmöten, resultat, pågående studier och planerade insatser i Sverige, samt ge en översikt över kunskapsläget internationellt. Sessionen avslutas med ett panelsamtal med titeln: ’’Forskarnätverket för digital vård växer: Samtal kring trender i digitala tjänster & vårdmöten’’. Läs mer om vår session på konferensens hemsida Vitalis.nu

Efter sessionen öppnar forskarnätverket upp för en nätverksträff för forskare i nätverket, sessionens presentatörer och andra forskare som är intresserade av Digital vård, digitala vårdmöten och andra eHälso-tjänster. Kl. 14.30-15.30, samma lokal som sessionen, A5. Vill du vara säker på att få kaffe och tilltugg så anmäl dig! Anmälan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: