Ny publikation om pandemins påverkan

Nu finns en ny spännande publikation om hur Covid-19 pandemin har påverkat svensk primärvård – flera forskare från nätverket finns med i författarlistan!

Ekman, B, Arvidsson, A, Thulesius, H, Wilkens, J och Cronberg, O (2021) Impact of the Covid-19 pandemic on primary care utilization: evidence from Sweden using national register data, BMC Research Notes, 14:424.

Syfte: Att analysera förändringar i primärvårdens användning till följd av covid 19-pandemin. Registerdata från 2019 och 2020 på utnyttjande av primärvård användes för att jämföra övergripande användningsnivåer och typer av kontakter och patientgrupper. Ett specifikt mål var att bedöma i vilken utsträckning distanskontakter kompenserade för eventuella observerade minskningar av besöken på plats. Data stratifierades efter kön och ålder för att undersöka eventuella demografiska mönster.

Resultat: Resultaten visar tydliga minskningar av det totala utnyttjandet av primärvård då pandemin inträffade under det första kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan. Klinikbesöken minskade under den första vågen av pandemin och återhämtade sig därefter. Patienter över 65 år tycks ha minskat utnyttjandet i större utsträckning jämfört med yngre grupper. Samtidigt ökade distanskontakterna från cirka 12% före pandemin till 17% av det totala antalet konsultationer. Nettoeffekten av förändringar i vårdutnyttjandet tyder dock på en total minskning av antalet med cirka 12% till följd av pandemin. Inga skillnader mellan män och kvinnor observerades. Vidare studier kommer att fortsätta analysera förändringar i primärvårdens användning när pandemin fortsätter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: