Vitalis 2022 vår session & nätverksträff

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Vår session heter i år ”Digitala vårdmöten – forskning i Sverige & Abroad” och är på torsdag 19/5 kl.10:30 – 14:30. Under sessionen kommer olika talare att presentera sin senaste forskning kring digitala vårdmöten, resultat, pågående studierContinue reading “Vitalis 2022 vår session & nätverksträff”

Disputation Artin Entezarjou 8/4

Välkomna att delta på plats i Malmö på Lund University eller digitalt på Zoom (OBS fel Zoomlänk har skickats ut tidigare, nya länken som gäller är: https://lu-se.zoom.us/j/62930741051) fredagen den 8:e april kl 9.00.  Studierna om “den digitala vårdkedjan” har kortfattat kommit fram till följande:1. Människor är inte överens om hur de ska bedöma digitala symtomformulär från patienter och därför kan dettaContinue reading “Disputation Artin Entezarjou 8/4”

CALL to TALK : Vitalis-presentation i forskarnätverket DigitalCareResearch’s session

Likt tidigare år har Svenska forskarnätverket för digital vård en egen session på Vitalis (17-19/5). Vi vill gärna presentera den senaste forskningen kring kommunikationen som sker digitalt mellan patienter och vårdprofessioner. Du som har nya resultat, eller annan forskning du vill berätta om, inom ramen för Digitala vårdmöten* – forskning i Sverige & Abroad. SkickaContinue reading “CALL to TALK : Vitalis-presentation i forskarnätverket DigitalCareResearch’s session”

Studie från Lund om digifysisk vård publicerad

Studien från Lunds universitet jämför fysiska läkarbesök inom 2 veckor efter digitala- kontra fysiska läkarbesök för luftvägs- och urinvägsbesvär på Capios verksamheter i Skåne innan pandemin. Resultatet visar att fler patienter med digitala läkarbesök hade fysiska läkarbesök inom 48 timmar men att detta mest berodde på att digitala läkaren rekommenderat ytterligare uppföljning. Om man bortserContinue reading “Studie från Lund om digifysisk vård publicerad”

Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin 

Enheten för hälsoekonomi vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) har tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom primärvården i Region Stockholm före och under covid-19 pandemin.  Konsumtionsvolymer och diagnospanorama för digitala och fysiska besök i primärvården under covid-19-pandemin Konsumtion av digitala och fysiska besök i primärvården förContinue reading “Två nya rapporter om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin “

 Forskarkonferensen: preliminär program & anmälan

Nu finns programmet för konferensen! Vi kör ett förmiddagspass med 4 presentationer 9-12, en lunchpaus, och sen ytterligare 2 presentationer efter lunch 13-15. Vi har lagt in gott om tid för diskussion och dialog, så ladda upp med massor av frågor! Anmäl dig här Tid Författare Titel 09.00-09.10 Introduktion och välkomna 09.10-09.50 Veronica Milos NymbergContinue reading ” Forskarkonferensen: preliminär program & anmälan”

Förlängd deadline för att skicka in Abstracts till årets forskarkonferens

Det svenska forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den andra nationella forskningskonferensen om digital vård den 12:e november 2021. Både genomförda och planerade studier är välkomna att presenteras vid konferensen. Deadline för att skicka in Abstrakts har nu förlängts till 19:e oktober.   Abstract får vara högst 250Continue reading “Förlängd deadline för att skicka in Abstracts till årets forskarkonferens”

Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens!

Det nationella forskarnätverket för digital vård inbjuder forskare att inkomma med Abstract för deltagande vid den andra nationella forskningskonferensen om digital vård den 12:e november 2021. Konferensen kommer att hållas digitalt. Konferensen riktar sig till aktiva forskare vid svenska universitet och högskolor som bedriver forskning om digital vård. Nätverket ser särskilt att doktorander presenterar sinaContinue reading “Forskarnätverket bjuder in till årets forskarkonferens!”