Intervjustudie med digitalt verksamma läkare

Nu finns en ny studie publicerad i BMC Family Practice från några av forskarna i nätverket! Hanna Fernemark, Janna Skagerström, Ida Seing, Carin Ericsson, Per Nilsen. Digital consultations in Swedish primary health care: a qualitative study of physicians’ job control, demand and support, BMJ Family Practice, 2020. Denna studie visar att digitalt verksamma läkare uppleverContinue reading “Intervjustudie med digitalt verksamma läkare”

Rapport från Vårdanalys

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har släppt en rapport som utforskar digitala vårdbesök ur tre perspektiv; befolkningens, patienternas, och vårdpersonalens. Man har både studerat befintlig litteratur, data kring användning och samlat in egna uppgifter via enkäter och gruppintervjuer. Precis som vi konstaterar de att mer forskning behövs! https://www.vardanalys.se/rapporter/tre-perspektiv-pa-digitala-vardbesok/

13 november 2020: Kort online-konferens med fokus på digitala vårdmöten!

13:e november 2020 planerar nätverket en kort online-konferens kl 12.00-14.00 med fokus på forskning kring digitala vårdmöten. Konferensen sker helt online och är gratis! Anmälan krävs dock – anmäl dig här! Länk till konferensen skickas ut till alla som anmält sig några dagar innan konferensen.

Introducing the Digital Care Research Network

Welcome to our website and blog. We are a group of researchers from Sweden, sharing an interest in digital care and how it is transforming healthcare delivery. We approach this topic from many different perspectives, and we hope to contribute to a stronger evidence base and knowledge around digital care. On the website, you willContinue reading “Introducing the Digital Care Research Network”